بهينه رسام پارس

يک شرکت دانشبنيان است

نويسنده : صادق آرامیده

تاريخ : سي ام ارديبهشت ماه نود و شش

موضوع : کاربردي سازي سيستم هاي اطلاعات مکاني

شماره مقاله : 1

 

کاربردي سازي يا اجبار!


شرکت هاي بسياري را مي شناسم که به منظور پياده سازي سيستم اطلاعات مکاني، اقدام به جمع آوري اطلاعات شبکه خود کرده و هم اکنون پايگاه داده تکميلي از اطلاعات مکاني گردآوري نموده اند، هزينه هنگفتي که صرف جمع آوري اين اطلاعات شده است هم اينک اين سوال را مطرح مي کند که آيا اين سرمايه گذاري عاقلانه بود؟

در حال حاضر سيستم هاي GIS تبديل به يک بانک اطلاعاتي بزرگ از تجهيزات شرکت شده اند که عملاً تنها فوايد يک سيستم بايگاني اطلاعات را دارد. اما با توجه به هزينه اي که براي سيستم هاي GIS شده است. آنها بايستي چيزي فراتر از يک سيستم بايگاني اطلاعات مکاني باشند لذا مديران شرکت ها انتظار دارند از داده هاي جمع آوري شده استفاده هاي بيشتري نمايند. بنابراين بدنه شرکت را به استفاده از اين اطلاعات ترقيب مي کنند، اين در حاليکه است که وظايف سازماني هر يک از پرسنل شرکت مشخص است و سيستم GIS عملاً در فرآيندهاي سازماني تعريف نشده است، بنابراين اين سوال مطرح مي شود که کارشناس فروش انشعاب چطور بايد از اين سيستم استفاده کند؟

در برخي ديگر از شرکت ها، مديران راه و روش درست استفاده از اين سيستم جديد را، اتصال به ساير سيستم هاي نرم افزار شرکت مي دانند بعنوان مثال سيستم ثبت خاموشي که تا کنون اطلاعات يک خاموشي را ثبت مي نموده چطور مي تواند از اطلاعات سيستم GIS استفاده کند؟ آيا اين اتصال بدرسي قابل تعريف است؟ مشکل، ماهيت متفاوت داده هاي موجود در سيستم GIS و ساير سيستم هاي سازمان است.

سوال ديگر که مطرح مي شود اينست : آيا با جمع آوري اطلاعات کار پياده سازي سيستم GIS به پايان مي رسد؟ جواب قطعاً نه است، اين سوال مارا به سمت تحديد سيستم GIS پيش مي برد.

راه حل: قبل از اينکه راه حلي ارائه کنيم بايد سيستم هاي GIS را تعريف کنيم، سيستم هاي GIS در واقع نوعي IS يا سيستم اطلاعاتي هستند و همانگونه که در انواع ديگر IS ها مي بينيم آنچه بعنوان يک سيستم اطلاعاتي شناخته مي شود يک نرم افزار يکپارچه است که در بخش هاي مختلف يک سازمان جاري و ساري است و فرآيندهاي تجاري سازمان با استفاده از آن قابل انجام است.

به همين نحو مي توانيم سيستم GIS را نيز تعريف کنيم، يک سيستم GIS يک سيستم يکپارچه است که ضمن نگهداري اطلاعات مکاني امکان انجام فرآيندهاي تجاري در يک شرکت را دارد.

حال باز مي گرديم به پياده سازي و کاربردي سازي سيستم GIS، اتصال ضعيف و اجبار به استفاده از سيستم راه حل مناسبي نيست، پرسنل شرکت بايد بتوانند وظايف سازماني روزمره خود را توسط سيستم GIS به انجام برسانند، درواقع فرم ها و ماژول هاي نرم افزاري که تا کنون در اختيار کاربران بوده اند، بايستي قابليت انجام فرآيندهاي تجاري را با کاربري اطلاعات مکاني داشته باشند.

بنابراين پياده سازي GIS بايستي در سطح کاربري نفوذ کرده و فرآيندهاي تجاري را پياده سازي نمايد. مستقيم ترين راه براي نيل به اين هدف پياده کردن نرم افزار هاي خرد در GIS است. بعنوان مثال با پياده کردن نرم افزارهاي زير در سيستم GIS مي توان از امکانات گستره اطلاعات مکاني در اين حوزه ها سود برد.

 

  • ثبت خاموشي
  • بازار برق
  • طراحي
  • حسابداري تاسيسات
  • نظارت بر طراحي
  • مديريت پروژه